Receiving the Artisjus Prize for performing new Hungarian contemporary music - December 17, 2018 - with György Lakatos and Balázs Fülei

Artisjus díj


  © Rajk 2021