Concert with the Classicus Quartet (József Rácz, Réka Baksai - violin, Péter Tornyai - viola, Tamás Zétényi - cello)  at in the Central European University in Budapest - November 7, 2016

Rajk_Classicus3


  © Rajk 2023